+46 42 295684 info@europaflyer.se

Contact: Phone. +46 42 295684, Mail. info@europaflyer.se, contact site.  Europa Flyer

Europa Flyer AB

Utrikes transporter av flyg- och expressgods i hela Europa. Inrikes har vi idag 10 bilar som rullar med express och snabba transporter, dagligen täcker vi Skåne/Halland / Hven. Samtliga chaufförer är väldigt kompetenta och innehar ADR/YKD/TRUCK/BAKGAVELLYFTS-Intyg.
Vi kan även i viss mån stå för lagring samt in och utlastning av  gods.


Outside of Sweden we transports air and express freight in whole Europe. In Sweden we have 10 carriage which express freight daily departure to southern Sweden. We can to some extent account for the storage and loading and unloading of your goods. Our drivers have the following qualifications, ADR/YKD/FORKLIFT/TAIL-LIFT certifikates.

 


Europa Flyer erbjuder även:

Tanka Ad-Blue