+46 42 295684 info@europaflyer.se

Företaget / CompanyTjänster / Services –  SäkerhetSecurity – PersonalEmployees – Contact / Boking

 

Europa Flyer AB

Ett transportföretag med inriktning på flyg- och expressgodstrafik i Sverige och Europa.
Europa Flyers huvudkontor ligger i Helsingborg  och startades år 1984 av Bosse Nilsson,
Fordonsflottan uppgår till 50 fordon, 30 trailers/frystrailers samt budbilar.

Företaget är certifieringsbara enligt standarden ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.
Vår målsättning för kunden: 
– God tillgänglighet
– Punktlighet
– Flexibilitet
– Miljöskonsamma fordon Målsättningen är att vid varje tillfälle leva upp till vad vi avtalat med kunden.
Som ett led i vår utveckling och för att kunna erbjuda en effektiv service använder vi oss av ett modernt transport-ledningssystem.
Speciellt utvecklat för våra behov och kopplat till ett modernt avståndsprogram,
Verksamhetens målsättning är att utveckla företaget till att bli en förebild inom sitt affärsområde när det gäller tekniska, personella och
miljöanpassade resurser, samtidigt som det skall bevara ekonomisk stabilitet.

Vår affärsidé är att sälja och utföra tidsanpassade internationella
godstransporter.
Verksamhetens målsättning ärr att utvecka företaget till att bli en
förebild inom sitt affärsområde när det gäller tekniska, personella och
miljöanpassade resurser, samtidigt som det skall bevara ekonomisk
stabilitet.
Europa Flyer kör i huvudsakligen inom EU:
– Flyggods
– Kyl/Frys gods
– Expresskörningar
– ADR (farligt gods)

Ex. på våra kunder är de större speditörerna Norfolkline,
Schenker, NTEX och DSV.

För anställning som chaufför krävs följande yrkesmässiga kvalifikationer:
– körkort med behörighet enligt B CE
– erfarenhet av godshantering
– truckförareutbildning (parti-och styckegodschaufför)
– ADR utbildning
– Yrkeskompetensbevis.
– Kunskaper i Svenska, engelska och/eller tyska
– Bakgavellyft-Intyg

Säkerhet

ADR
Lastsäkring
Kör och vilotider
IRU

Yrkeskompetensbevis
Färdskrivaradministration

Personal / Employees

VD / CEO, Sebastian Nilsson

Transportplanerare / Administration

Phone. +46 42 29 56 84

Mob.     +46 70 882 40 00

Mail.     sebastian.nilsson@europaflyer.se

Outlook kontakt

Ekonomiavdelning / Economy

Tajana Bartolek

Phone. +46 70 420 19 23

Mail.     tajana.bartolek@ europaflyer.se

Outlook kontakt

 

Mail för faktura hantering: invoice@europaflyer.se

4 + 14 =

Europa Flyer AB Company

Is a transportation company specializing in air and express freight
services in Europe.
The Group also includes European Flyer Equipment AB
(parent company), Europe Flyer GMBH (German company),
Nordic Flyer AB and Europe Flyer Equipment Engineering AB.
The business was started in 1984.
The vehicle fleet is 50 carriage, 30 trailers / freezer trailers
and delivery vans.
Europe Flyers head office is located in Helsingborg,
where even Europe Flyer Equipment Workshop is to
service the cars.
The advantage of own workshop is that we can prioritize
what cars to be serviced
for the most efficient way to serve our customers.

Our quality policy is to deliver Services in the for the customer
right quality level, which means:
– Good accessibility
– Punctuality
– Flexibility
– Environmentally Benign vehicle objective is that at every opportunity
to live up to what we agreed upon with the customer.
As part of our development and to provide an efficient service, we use
a modern transport management system.
Especially developed for our needs and connecting to a distance program.
Property objective is to develop the company to become a model in its
field in terms of technical, human and environmentally friendly
resources, while it must preserve economic stability.

Europa Flyer AB

Our mission is to sell and perform timed international
freight transport.
Property objective scar that develop company to become a
model in its field in terms of technical, human and
environmentally friendly resources, while it will maintain economic stability.

Europe Flyer running in mainly within the EU
– Flights Gods
– Fridge / Freezer goods
– Express Runs
– ADR (Dangerous Goods)
Some of our customers are the major shippers Norfolkline,
Schenker, NTEX and DSV.

Appointment as a driver requires the following professional qualifications:
– Driving license with jurisdiction under B CE
– Experience in handling
– Forklift driver training (wholesale and cargo driver)
– ADR training
– YKB
– Tail lift – certificate.
– Knowledge of English and / or German.